Karate Bystrc Brno
Karate Bystrc Brno
Oddíl tradičního karate Brno - Bystrc

Mistrovství ČR Fudokan-Shotokan 2011
Vánoční besídka 2011Seminář Soke Ilja Jorga 10.dan - říjen 2011
Soustředění Vanov 2011

Více fotek z letního soustředění si můžete prohlédnout ve Vasarově fotogalerii.
seminář sensei R.Soebajo 28.5.2011
Pohár Brněnského draka 2011


Hausnerův pohár 2011
Národní pohár Praha 30.4.2011

Seminář Soke Ilija Jorga 10. dan - březen 2011


Členové Karate Bystrc se senseiem Jorgou

Společné foto ze semináře soke Jorgy

Nástup na začátku semináře

Aplikace kata Tekki Shodan

V. Cetl a M. Staníček při probírané aplikaci Tekki Shodan

Sensei Jorga a M. Pokorný při demonstraci bunkai Tekki Shodan


J. Čihounková předcvičuje kata Tekki Shodan

Účastníci semináře bedlivě naslouchají a pozorují


Nácvik aplikace Tekki Shodan


J. Čihounková předcvičuje kata Tekki shodan


J. Čihounková předcvičuje Tekki shodan

Sensei Jorga s asistentem M. Pokorným předvádí aplikaci další techniky v kata Tekki shodan

Sensei Jorga se s asistentem M. Pokorným chystá předvést aplikaci další techniky v kata Tekki shodan


J. Čihounková předcvičuje kata Tekki Shodan

^M