Karate Bystrc Brno
Karate Bystrc Brno
Oddíl tradičního karate Brno - Bystrc

Zkouškové řády

(soubor s řády z webových stránek ČFTKF ke stažení zde)

 

 

 

9 KYU BÍLÉ OBI

KIHON

 1. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Oi-Tsuki, Mawate

 2. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Gedan-Barai, Mawate

 3. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Age-Uke, Mawate

 4. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Soto-Uke, Mawate

 5. 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Mae-Geri

KATA

Taikyoku Shodan

 

 

8 KYU ŽLUTÉ OBI

KIHON

 1. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Chudan-Oi-Tsuki, Mawate

 2. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Gedan-Barai, Mawate

 3. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Age-Uke, Mawate

 4. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Uchi-Uke, Mawate

 5. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Soto-Uke, Mawate

 6. 5x Kokutsu-Dachi vpřed se Shuto-Uke, Mawate

 7. 5x Kiba-Dachi (Kamae) vpřed s Yoko-Geri-Keage

KATA

Heian Shodan, Taikyoku Nidan

KUMITE

Gohon-Kumite:

 1. Útok 5x Jodan-Oi-Tsuki, obrana Age-Uke, po páté technice protiútok

 2. Útok 5x Chudan-Oi-Tsuki, obrana Soto-Uke, po páté technice protiútok

 

 

7 KYU ORANŽOVÉ OBI

KIHON

 1. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Chudan-Oi-Tsuki

 2. 5x Zenkutsu-Dachi zpět s Gedan-Barai, Gyaku-Tsuki

 3. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Age-Uke, Gyaku-Tsuki

 4. 5x Zenkutsu-Dachi zpět s Uchi-Uke, Gyaku-Tsuki

 5. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Soto-Uke, Gyaku-Tsuki

 6. 5x Kokutsu-Dachi zpět se Shuto-Uke

 7. 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Jodan-Mae-Geri

 8. 3x Kiba-Dachi (Kamae) vpřed s Yoko-Geri-Keage, na obě strany

 9. 3x Kiba-Dachi (Kamae) vpřed s Yoko-Geri-Kekomi, na obě strany

KATA

Heian Nidan, Taikyoku Sandan

KUMITE

Sanbon-Kumite:

 1. Útok 3x Jodan-Oi-Tsuki, obrana Age-Uke, protiútok

 2. Útok 3x Chudan-Oi-Tsuki, obrana Soto-Uke, protiútok

 3. Útok 3x Chudan-Mae-Geri, obrana Gedan-Barai, protiútok

 

 

6 KYU ZELENÉ OBI

KIHON

 1. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Chudan- Gyaku –Tsuki, Mawate

 2. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Sanbon–Tsuki, Mawate

 3. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Uraken-Uchi

 4. 5x Zenkutsu-Dachi zpět s Uchi-Uke, Kizami-Tsuki

 5. 5x Kokutsu-Dachi vpřed se Shuto-Uke, překrok do Zenkutsu-Dachi s Gyaku-Nukite

 6. 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Mae-Geri

 7. 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Ren-Geri (Mae-Geri-Chudan stáhnou zpět, vpřed Mae-Geri-Jodan)

 8. 3x Kiba-Dachi (Kamae) vpřed s Yoko-Geri-Keage, na obě strany

 9. 3x Kiba-Dachi (Kamae) vpřed s Yoko-Geri-Kekomi, na obě strany

 10. 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Mawashi-Geri

KATA

Heian Sandan

KUMITE

Kihon-Ippon-Kumite: útok vpravo a vlevo Jodan-Oi-Tsuki, Chudan-Oi-Tsuki, Chudan-Mae-Geri, obrana Age-Uke, Uči-Uke, Gedan-Barai, libovolný protiútok

 

 

5 KYU MODRÉ OBI

KIHON

 1. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Sanbon–Tsuki, Mawate

 2. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Uraken-Uchi, Gyaku –Tsuki

 3. 5x Zenkutsu-Dachi zpět s Age-Uke, Gedan-Barai, Gyaku –Tsuki

 4. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Uchi-Uke, Kizami-Tsuki, Gyaku –Tsuki

 5. 5x Zenkutsu-Dachi zpět se Soto-Uke, překrok do Kiba-Dachi s Yoko-Empi

 6. 5x Kokutsu-Dachi vpřed se Shuto-Uke, Kizami-Mae-Geri, překrok do Zenkutsu-Dachi s Gyaku-Nukite

 7. 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Mae-Geri-Ren-Geri (Kizami-Geri-Chudan, vpřed Mae-Geri-Keage-Jodan)

 8. 3x Kiba-Dachi (Kamae) vpřed s Yoko-Geri-Keage, na obě strany

 9. 3x Kiba-Dachi (Kamae) vpřed s Yoko-Geri-Kekomi, na obě strany

 10. 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Mawashi-Geri

KATA

Heian Yondan

KUMITE

Kihon-Ippon-Kumite: útok vpravo a vlevo Jodan-Oi-Tsuki, Chudan-Oi-Tsuki, Chudan-Mae-Geri, Yoko-Geri-Kekomi, libovolná obrana a protiútok

 

 

4 KYU MODRÉ OBI

KIHON

 1. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Sanbon–Tsuki

 2. 5x Zenkutsu-Dachi zpět s Gedan-Barai, Gyaku –Uchi-Uke, Kizami-Tsuki

 3. 5x Zenkutsu-Dachi zpět se Soto-Uke, překrok do Kiba-Dachi s Yoko-Empi, Uraken-Uchi

 4. 5x Kokutsu-Dachi vpřed se Shuto-Uke, Kizami- Yoko-Geri-Kekomi, překrok do Zenkutsu-Dachi s Gyaku –Tsuki

 5. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Mae-Geri, Oi-Tsuki

 6. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Mawashi- Geri, Gyaku –Tsuki

 7. 3x Kiba-Dachi s Yoko-Geri-Keage, na obě strany

 8. 3x Kiba-Dachi s Yoko-Geri-Kekomi, na obě strany

 9. 4x Zenkutsu-Dachi (Kamae) na místě Mae-Geri, vpřed Yoko-Geri-Keage stejnou nohou bez došlapu na zem

 10. 4x Zenkutsu-Dachi (Kamae) na místě Mae-Geri, vpřed Mawashi- Geri stejnou nohou bez došlapu na zem

KATA

Heian Godan

KUMITE

Sanbon-Kumite: Tori Jodan-Oi-Tsuki, Chudan-Oi-Tsuki, Chudan-Mae-Geri, Uke Gyaku-Age-Uke, Gyaku-Soto-Uke, Gyaku-Gedan-Barai

 

 

3 KYU HNĚDÉ OBI

KIHON

 1. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Gyaku-Sanbon–Uke

 2. 5x Kokutsu-Dachi zpět s Uchi-Uke, Gyaku- Tsuki, Age-Uke

 3. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Soto-Uke, překrok do Kiba-Dachi s Yoko-Empi, překrok do Zenkutsu-Dachi s Uraken-Uchi, Gyaku- Tsuki

 4. 5x Kokutsu-Dachi zpět se Shuto-Uke, Kizami- Mae-Geri, překrok do Zenkutsu-Dachi s Gyaku–Shuto-Uchi

 5. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Mae-Geri, Age-Uke, Gyaku –Tsuki, Gedan-Barai

 6. 3x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri-Keage, obrat, vpřed do Kiba-Dachi s Yoko-Geri-Kekomi

 7. 3x Zenkutsu-Dachi (Kamae) s Mawashi- Geri-Ren-Geri (Kizami-Mawashi- Geri-Chudan, vpřed Mawashi- Geri-Jodan)

 8. 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae)vpřed s Ushiro-Geri

 9. Silové cvičení Zenkutsu-Dachi (Kamae) s Gyaku-Tsuki

 10. Jiyu-Kamae, bojová kombinace dle zkušebního komisaře

KATA

Tekki Shodan, Taiji Shodan

KUMITE

Jiyu-Ippon-Kumite: Jodan-Oi-Tsuki, Chudan-Mae-Geri, Yoko-Geri-Kekomi

 

 

2 KYU HNĚDÉ OBI

KIHON

 1. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Mae-Geri, Sanbon-Tsuki

 2. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Jodan-Oi-Tsuki, Gyaku-Mae-Empi, Tate-Empi, překrok do Kiba-dachi s Yoko-Empi

 3. 5x Kokutsu-Dachi zpět se Shuto-Uke, Kizami-Mawashi-Geri, překrok do Zenkutsu-Dachi s Gyaku-Haito-Uchi

 4. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Soto-Uke, překrok do Kiba-dachi s Uraken-Uchi, překrok do Zenkutsu-Dachi se Shuto-Uchi, Gyaku-Tsuki

 5. 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Mawashi-Geri, vpřed do Zenkutsu-Dachi s Yoko-Geri-Kekomi, Uraken-Uchi, vpřed do Zenkutsu-Dachi s Oi-Tsuki

 6. 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Ushiro-Geri, Gyaku-Tsuki

 7. 5x Kiba-Dachi s Yoko-Geri-Keage, Yoko-Geri-Kekomi stejnou nohou bez došlapu na zem

 8. Cvičení stability Zenkutsu-Dachi (Kamae) Mae-Geri vpřed, Ushiro-Geri zpět stejnou nohou bez došlapu na zem

 9. Silové cvičení Zenkutsu-Dachi (Kamae) Kizami-Tsuki

 10. Jiyu-Kamae, dvě různé bojové kombinace dle zkušebního komisaře

KATA

Shitei Kata: Heian 1-5, Tekki Shodan

Tokui Kata: Taiji Nidan, Bassai Dai

KUMITE

Jiyu-Ippon-Kumite: Jodan-Oi-Tsuki, Chudan-Oi-Tsuki, Chudan-Mae-Geri, Yoko-Geri-Kekomi, Yodan-Mawashi-Geri

Jiyu-Kumite

 

 

1 KYU HNĚDÉ OBI

KIHON

 1. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Mae-Geri, Gyaku-Sanbon-Tsuki

 2. 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) Kizami-Mae-Geri-Chudan, zpět do Zenkutsu-Dachi se Sanbon-tsuki

 3. 5x Kokutsu-Dachi se Shuto-Uke, vpřed do Zenkutsu-Dachi s Mae-Geri, Gyaku-Tsuki

 4. 5x Kokutsu-Dachi zpět se Shuto-Uke, překrok do Zenkutsu-Dachi s Gyaku-Nukite, překrok do Kokutsu-Dachi se Shuto-Uke

 5. 5x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri-Keage, Yoko-Geri-Kekomi stejnou nohou bez došlapu na zem, vpřed do Kiba-Dachi (Kamae) s Mawashi-Geri

 6. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Mae-Geri, Mawashi-Geri stejnou nohou, vpřed do Zenkutsu-Dachi s Ushiro-Geri, Uraken-Uchi

 7. 5x Shiho-Zenkutsu-Dachi, Tate-Shuto-Uke, Gyaku-Tsuki

 8. Cvičení stability Zenkutsu-Dachi (Kamae) Mae-Geri, Yoko-Geri-Keage, Mawashi-Geri stejnou nohou bez došlapu na zem

 9. Silové cvičení Fudo-Dachi (Kamae), do Zenkutsu-Dachi Gyaku-Tsuki

 10. Jiyu-Kamae, tři různé bojové kombinace dle zkušebního komisaře

KATA

Shitei Kata: Heian Oi-Kumi, Taiji Nidan

Tokui Kata: Bassai Dai, Jion

KUMITE

Jiyu-Ippon-Kumite: Jodan-Oi-Tsuki, Chudan--Oi-Tsuki, Chudan-Mae-Geri, Yoko-Geri-Kekomi, Yodan-Mawashi-Geri

Jiyu-Kumite

 

 ^M